Παλιοχώρι – Αγία Παρασκευή

ΠΑΛΙOΧΩΡΙ – ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Η Αγία Παρασκευή (η πάνω) βρίσκεται 5,5 Km βόρεια της Αγρελιάς σε υψόμετρο 950 m στη σημερινή θέση Παλιοχώρι. Στη θέση αυτή (σύμφωνα με λίγες γραπτές πηγές) βρίσκονταν ο οικισμός των Βυζαντινών χρόνων της Επάνω Σμόλιας. Έδρα αργότερα του αρματολικιού των Μπλαχαβαίων. Εγκαταλείφθηκε λίγο πριν το 1824.

O μεταβυζαντινός αρχικός ναός ήταν μεγαλύτερος του υπάρχοντος σημερινού. Από την παλιά εκκλησία σώζεται μόνο η κόγχη του ιερού και λίγες λίθινες κολόνες διάσπαρτες στο γύρω χώρο, μαζί με λίγες πέτρες των σπιτιών του παλιού οικισμού. Το παλιό τέμπλο της εκκλησίας μεταφέρθηκε αυτούσιο το 1872 στον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου της Αγρελιάς μαζί με τα λειτουργικά βιβλία. Μετά την ανακαίνισή της χάθηκαν οι τοιχογραφίες της καθώς και οι περισσότερες φορητές εικόνες έχουν χαραχθεί με αιχμηρό αντικείμενο.

Δείτε αναλυτικά!